4 kW teljesítmény feletti napelemes elosztói teljesítménydíj

eloszto2-370875

4 kW teljesítmény feletti napelemes elosztói teljesítménydíj

Valószínűleg mindenki előtt ismeretes, hogy a Parlament döntése értelmében a 2017. március 31 után engedélyeztetett 4 kW teljesítmény feletti napelemes rendszerekre egy újfajta adót kell fizetni. Ennek a neve elosztói teljesítménydíj (tehát hivatalosan nem is adó). Évente 12 részletben kell megfizetni, ennek a mértéke jelenleg (2017. augusztus 1.) 0 Ft/kW, de semmi garancia sincs arra, hogy ez nem fog változni bármikor a jövőben.

Mivel ez az új napelemekre kivetett adó a Villamos Energiáról szóló törvényben lett bevezetve, meg kellett várni hozzá a végrehajtási rendeleteket is, hogy valamivel tisztább képet kapjunk róla. Ez a tisztább kép meglehetősen sötét.

A gyakorlati alkalmazása annyit jelent, hogy ha valaki 4 kW-nál nagyobb napelemes rendszert létesít, akkor kétféleképpen járhat el:

  1. Kiépít egy plusz mérőórának alkalmas helyet (kb. 100 000 Ft), ebben az esetben kedvezőbb díjszámítás vonatkozik rá.A díjszámítás a következőképpen alakul: TD=P*(1-SCFA)*EA ahol a TD: teljesítménydíj P: a napelemes rendszer 4 kW feletti része SCFA: saját célú felhasználás (az az áram mennyiség, amit ténylegesen elhasználunk)Ennek a számítása: (Megtermelt energia – közcélú hálózatba betáplált energia)/megtermelt energia Az (1-SCFA) neve korrekciós tényező EA: elosztói alapdíjKonkrét példával élve: (ez a cikk írójának a 2016. évi termelési adatain alapul) legyen a napelemes rendszerünk névleges teljesítménye 7 kW.

    Éves termelése 2016-ban: 8 200 kW közcélú hálózatba betáplált energia: 3 200 kW Az Elosztói alapdíjat vegyük 1 440 Ft-nak (de ez csak spekuláció a jelen számításhoz) Ez esetben a fizetendő elosztói alapdíj 1 620 Ft/év. (ami szintén spekuláció, mert a számítás módja és a mértéke is bármikor változhat)

  2. Nem alkalmazza a hiteles mérést (nem épít ki új mérőhelyet): ebben az esetben kedvezőtlenebb díjszámítás vonatkozik rá. A korrekciós tényezőt (1-SCFA) ebben az esetben 1-nek kell venni.

Konkrét példával élve: (itt is a cikk írójának ugyanazokkal a 2016-os adataival számolunk)

TD=3*1*1440 = 4 320 Ft

Van még egy fontos kitétel:

Amennyiben a napelemes rendszer nem képes a hálózatba táplálni, tehát olyan megoldást alkalmazunk, mint például a házi energia tárolók, vagy szigetüzemű rendszerek, akkor a fogyasztó mentesül az elosztói alapdíj fizetése alól.

Melléklet: Tájékoztatás Rendszerhasználati díjfizetési kötelezettségről

Csak az érdekesség kedvéért felsoroljuk a napelemeket, napelemes rendszereket terhelő anyagi és bürökratikus elemeket:

  1. A 27%-os rekordmagas ÁFA
  2. A napelemek által okozott környezetszennyezésre hivatkozva környezetvédelmi termékdíj, amelynek mértéke 114 Ft/kg, egy napelem esetében ez 2166 Ft (ehhez még hozzájön a 27% Áfa) 2016 márciusától kötelező a tűzvédelmi DC szakaszoló kapcsoló beépítése minden épületen elhelyezett napelemes rendszernél, ez a rendszer méretétől függően 95 000 Ft-nál kezdődik.2017. január 1-től a napelemes kiserőművekre (nem háztartási méretű, hanem eladásra szánt áramtermelő erőművekre vonatkozik) jelentősen szigorodtak, átalakultak a szabályok, olyan mértékben, hogy ne legyen rentábilis Magyarországon napelemes erőművet üzembe helyezni.De ez már legyen egy következő cikk témája.

eloszto-370872